|

Работно време
Skopje City Mall Понеделник - Недела  10:00 - 22:00  
Tetovo Pallma Mall Понеделник - Недела  10:00 - 22:00